Sunday, September 11, 2011

ไฝที่อวัยวะเพศชาย

ไฝที่อวัยวะเพศชาย

สรุป ชาญฉลาด แต่จะมีผลเสียทางเรื่องเพศ

                ชายใดที่มีไฝที่อวัยวะเพศ ก็ไม่ต่างจากเพศหญิงมากนัก เพราะจะโชคดีในเรื่องของสติปัญญาที่จะนำความสำเร็จในการศึกษาและหน้าที่การงานมาสู่ชีวิตนั่นเอง
                ส่วนผลเสียก็คงเป็นเรื่องของความเจ้าชู้ และความต้องการในกามารมณ์ที่อาจจะมากกว่าผู้อื่น ซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัวเกิดระส่ำระสายได้ ดังนั้นไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามจะต้องมีความรอบคอบ และคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย

No comments:

Post a Comment